• Πατήστε εδώ για να εγκαταστήσετε τον Player των διαδραστικών εκπαιδευτικών βιβλίων.
Ελληνικά Αγγλικά
Πρόταση βιβλίου από εσάς
Οδηγίες για αγορά και ανάγνωση ψηφιακών βιβλίων
 

Αναπτυξιακές Θεωρίες και Αναπηρία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύμπτυξη Όλων | Ανάπτυξη Όλων
 • Αναπτυξιακές Θεωρίες και Αναπηρία
  • 1. Τι είναι οι αναπτυξιακές προσεγγίσεις; (2 files)
  • 2. Ιστορικές καταβολές (2 files)
  • 3. Νοητική καθυστέρηση: Ι. Αρχές και ζητήματα που αφορούν την ατομική προσέγγιση (2 files)
  • 4. Νοητική καθυστέρηση: ΙΙ. Το περιβάλλον (2 files)
  • 5. Κώφωση (2 files)
  • 6. Τύφλωση και σοβαρά προβλήματα όρασης (2 files)
  • 7. Κινητικές αναπηρίες (2 files)
  • 8. Γενικά συμπεράσματα (2 files)
  • 9. Προτάσεις για καλύτερες παρεμβάσεις (2 files)
  • 10. Αξιολόγηση των αναπτυξιακών προσεγγίσεων (2 files)
  • Παράρτημα: Διαδραστικές ασκήσεις (1 file)
 • ​Το βιβλίο Αναπτυξιακές θεωρίες και αναπηρία παρουσιάζει την πρώτη «πολυ-αναπηρική» αναπτυξιακή προσέγγιση των παιδιών με νοητική καθυστέρηση, κώφωση, τύφλωση και κινητικές αναπηρίες.Το πρώτο μέρος του περιγράφει την οργανική-λειτουργική και την περιβαλλοντική πλευρά των σημερινών αναπτυξιακών προσεγγίσεων και αναφέρεται στις καταβολές αυτών των προσεγγίσεων στο έργο των Werner, Piaget και Vygotsky. Στη συνέχεια, το δεύτερο μέρος εξετάζει τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές της ανάπτυξης και περιγράφει έρευνες που μελετούν την ανάπτυξη του παιδιού, την αλληλεπίδραση μητέρας-παιδιού και τις έρευνες οικογένειας σε καθεμία από τις τέσσερις αναπηρίες. Το τρίτο μέρος παρουσιάζει θεωρητικά και πρακτικά συμπεράσματα. Επισημαίνονται οι ομοιότητες αλλά και οι διαφορές στην ανάπτυξη των παιδιών με διαφορετικές αναπηρίες, με στόχο να βελτιωθούν τόσο η έρευνα όσο και οι παρεμβάσεις.Το βιβλίο αυτό αποτελεί σημαντικό χρηστικό εγχειρίδιο, το οποίο, εκτός από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενδιαφέρει και ένα ευρύ φάσμα ερευνητών και επαγγελματιών που ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών με αναπηρίες.
 • Συγγραφέας: Robert M. Hodapp
  Εκδοτικός οίκος: Μεταίχμιο
  Τύπος αρχείου:  N/A
  PC / Mac, Tablet PCs, E-Readers
  Έτος έκδοσης:2005
 • ISBN: 978-960-375-858-7
 •  
 

Γράψε και στείλε το δικό σου σχόλιο Γράψε και στείλε το δικό σου σχόλιο

αποστολή σχολίου για το επιλεγμένο βιβλίο

--

Τελευταίες προσθήκες