• Πατήστε εδώ για να εγκαταστήσετε τον Player των διαδραστικών εκπαιδευτικών βιβλίων.
Ελληνικά Αγγλικά
Πρόταση βιβλίου από εσάς
Οδηγίες για αγορά και ανάγνωση ψηφιακών βιβλίων
 

Έρευνα και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και την Ψυχολογία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύμπτυξη Όλων | Ανάπτυξη Όλων
 • Έρευνα και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και την Ψυχολογία
  • 1 Εισαγωγή στην έρευνα (2 files)
  • 2. Αξιολόγηση (2 files)
  • 3. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας και ερευνητικά προβλήματα (2 files)
  • 4. Πειραματική και οιονεί πειραματική έρευνα (2 files)
  • 5. Αιτιακή-συγκριτική έρευνα και έρευνα συσχετίσεων (2 files)
  • 6. Έρευνα επισκόπησης (2 files)
  • 7. Έρευνα μεμονωμένης περίπτωσης (2 files)
  • 8. Ποιοτικές μέθοδοι (2 files)
  • 9. Ιστορία και αφηγηματική μελέτη του βίου (2 files)
  • 10. Σχεδιασμοί μεικτών μεθόδων και μεικτών μοντέλων (2 files)
  • 11. Δειγματοληψία (2 files)
  • 12. Συλλογή δεδομένων (2 files)
  • 13. Ανάλυση δεδομένων, ερμηνεία και αναφορά (2 files)
  • Παράρτημα: Διαδραστικές ασκήσεις (1 file)
 • ​Το βιβλίο αποσαφηνίζει τις ποιοτικές, τις ποσοτικές και τις μεικτές μεθόδους και ενσωματώνει τις οπτικές των διαφορετικών ερευνητικών παραδειγμάτων σε περιγραφές των παραπάνω μεθόδων. Θίγονται ζητήματα όπως η δεοντολογία, ο ορισμός και η επιλογή δειγμάτων, η βιβλιογραφική επισκόπηση, η συλλογή και η ερμηνεία στοιχείων κ.ά. Δίνεται επίσης έμφαση στη διεξαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο πολιτισμικά σύνθετων κοινοτήτων. Βιβλίο πολύτιμο για αυτούς που θα σχεδιάσουν και θα διεξαγάγουν κάποια έρευνα, καθώς και για κείνους που θέλουν να αξιολογούν με κριτικό πνεύμα μία έρευνα. Το βιβλίο της Donna M. Mertens αποτελεί βασικό σύγγραμμα για μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας σε τμήματα Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Εργασίας.
 • Συγγραφέας: Donna M. Mertens
  Εκδοτικός οίκος: Μεταίχμιο
  Τύπος αρχείου:  N/A
  PC / Mac, Tablet PCs, E-Readers
  Έτος έκδοσης:2009
 • ISBN: 978-960-455-166-8
 •  
 

Γράψε και στείλε το δικό σου σχόλιο Γράψε και στείλε το δικό σου σχόλιο

αποστολή σχολίου για το επιλεγμένο βιβλίο

--

Τελευταίες προσθήκες